Begin volgend jaar nieuwe verkeersborden langs de wegen

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 januari van volgend jaar 14 nieuwe verkeersborden zal invoeren voor lastige verkeerssituaties waarvoor op dit moment nog geen officiële borden zijn.

Meer duidelijkheid

De 14 nieuwe verkeersborden zijn bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen in situaties waar een bepaalde rijbaan is bestemd voor bijvoorbeeld een tram, bus of langzame voertuigen en geven duidelijker aan waar uitwijkplaatsen gelegen zijn. Hoewel er voor sommige van deze situaties op bepaalde locaties al borden zijn voor deze verkeerssituaties zijn, zijn deze door lokale wegbeheerders verzonnen en is er geen standaard. Daar wil het ministerie met de nieuwe borden verandering in brengen.

De nieuwe borden

Wie de nieuwe verkeersborden wil bekijken kan terecht op de website van de rijksoverheid. Daar valt in het ontwerp-besluit tot de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (PDF) te zien welke nieuwe borden per 1 januari langs de wegen te zien. Het CBR heeft inmiddels laten weten dat het overleg voert met de uitgevers van verkeersleermiddelen, zodat deze hun leermaterialen tijdig kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

verkeersborden