Betrouwbaardere reistijd ondanks toename verkeer

Hoewel er in Nederland in 2013 meer verkeer op de wegen was dan in de voorgaande jaren, is de betrouwbaarheid van de reistijd vergroot. Dat blijkt uit de Publieksrapportage Rijkswegennet die door minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Meer verkeer minder files

De hoeveelheid verkeer is het afgelopen jaar met ongeveer 1 procent gegroeid ten opzichte van 2012. Ondanks deze toename, waren er toch minder files. Het aantal files nam met ongeveer 8 procent af, een daling die vooral is toe te schrijven aan extra rijstroken die beschikbaar zijn gemaakt en door het efficiënter uitvoeren van wegwerkzaamheden.

Publieksrapportage Rijkswegennet

Wie op de hoogte wil blijven van de staat en efficiëntie van het Nederlandse wegennet kan drie keer per jaar (elke 4 maanden) de Publieksrapportage Rijkswegennet doornemen. In het verslag wordt onder andere ingegaan op de doorstroming van het verkeer in Nederland en op het effect dat wegwerkzaamheden hebben op de doorstroming.