Bewoners gaan luchtvervuiling meten

Bewoners uit verschillende steden in Nederland zijn deze maand begonnen met het meten van de luchtvervuiling. Dit doen zij samen met Milieudefensie. Sinds begin dit jaar moet de lucht overal in Nederland voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide. Als de luchtvervuiling op de drukke verkeerspunten de EU-norm overschrijden, riskeert Nederland forse geldboetes uit Brussel of bouwstops.co2 uitstoot

Twee jaar geleden trokken de grote steden al aan de bel dat zij in 2015 niet aan de Europese normen voor de concentratie stikstofdioxide in de lucht konden voldoen, als het Rijk geen extra maatregelen zou treffen om de luchtvervuiling te voorkomen. De gemeenten willen vooral maatregelen die de luchtvervuiling door het verkeer tegengaan. Circa zeventig procent van de stikstofdioxide, die zich in de lucht bevindt, komt van het verkeer. En dan met name  door verkeer op de grote snelwegen en door voertuigen die op diesel rijden.

De bewoners gaan nu zelf de verontreiniging van de lucht met een ultrafijnstofmeter meten. Ook zijn een aantal vaste meetpunten geïnstalleerd voor stikstofdioxide. Bewoners sturen de gegevens van de meetpunten door naar een laboratorium waar alles geanalyseerd wordt. Pas na een jaar is te zien of de EU-norm is overschreden. In de onderstaande map zijn alle meetpunten te zien. Vanaf maart zullen de eerste resultaten bekend zijn.

Top drie van doodsoorzaken

Een verhoogde concentratie van stikstofdioxide zorgt voor ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en longaandoeningen. In de top drie staat daarnaast ook overgewicht en roken. Niet voor niets heeft de EU deze norm voor een schone lucht opgelegd.  De strengere normen voor fijnstof en stikstof moesten in 2009 al ingaan, maar Nederland kreeg toen uitstel van Brussel. Maatregelen zijn steeds op de lange baan geschoven, maar nu moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de Europese normen gehaald worden. Die normen zijn overigens nog te laag voor echt gezonde lucht, maar zijn een stap in de goede richting.

Toenemend aantal milieuzones

Gemeenten kunnen speciale milieuzones invoeren om aan de nieuwe EU-normen te kunnen voldoen. Steden zoals Leiden, Delft, Rijswijk, Den Bosch, Tilburg, Breda, Maastricht, Geleen, Sittard, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag hebben al een milieuzone ingevoerd. In Amsterdam hebben sinds 1 juli 2013 alleen vrachtauto’s met een dieselmotor euroklasse IV of hoger én vrachtauto’s zonder een dieselmotor nog toegang tot de milieuzone. De boetes voor het overtreden van de Milieuzone Vrachtverkeer is vorig jaar nog iets verhoogd van 220 naar 230 euro.

Begin januari voerde Utrecht een milieuzone in. Vanaf mei gaat de gemeente Utrecht ook boetes uitschrijven aan personenauto’s en bestelbusjes op diesel van voor 1 januari 2001. Bij de verschillende invalswegen komen camera’s, die deze “extra vervuilende auto’s” gaan registreren. De gemeente is van mening dat de oudere auto’s voor meer vervuilende uitstoot zorgen.

Schoner en minder verkeer

Gemeenten en het Rijk moeten inzetten op minder en schoner verkeer en het elektrisch rijden stimuleren door meer oplaadpunten te plaatsen. Er moeten meer subsidies komen voor mensen die een auto met een lage CO2-uitstoot kopen. Verder is goed openbaar vervoer van belang en moeten de fietsvoorzieningen verbeterd worden. De luchtkwaliteit moet absoluut verbeteren, want als de EU-norm niet wordt gehaald dreigen niet alleen de boetes uit Brussel maar ook meer zieken en gezondheidsklachten.