Etiquette voor de laadpalen

Doordat er opstoppingen ontstaan bij de laadplekken voor elektrische auto’s, overwegen gemeenten een connectietarief of straftarief in te stellen. Want als de accu is opgeladen, laten automobilisten hun auto graag op de laadplek staan. Dit is mede te danken aan de enorme vlucht die het aantal elektrische auto’s heeft genomen en de stagnatie van het aantal nieuwe oplaadpunten.

Openbaar-laadpunt-1

Hoewel het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s in de grote steden stijgt, staan er toch regelmatig wachtrijen bij de elektrische oplaadpunten. Amsterdam had vorig jaar circa zevenhonderd palen en dit jaar moeten er nog ongeveer dertienhonderd exemplaren bij komen. Rotterdam wil dit jaar van vijfhonderd naar duizend oplaadpunten. En de gemeente Den Haag wil van driehonderd naar duizend laadpalen, waarvan acht snellaadpunten. De grote steden, maar ook de kleinere, spelen daarmee in op de groei van het aantal elektrische auto’s en hybride voertuigen. Deze laatste hebben ook een benzinetank voor als de accu leeg is.

‘Hoe heurt het eigenlijk?’

Door de snelle toename van het aantal elektrische auto’s  – volgens tellingen zijn er al ruim 40.000 auto’s in Nederland die op stroom rijden – en het tekort aan oplaadpalen, moeten er volgens sommige gemeenten gedragsregels voor automobilisten komen. Om met de woorden van Jort Kelder te spreken: Hoe heurt het eigenlijk?’ Een elektrische auto laadt in anderhalf uur tot 90 procent op. Dat kan ook sneller aan een laadpaal met krachtstroom. Als de auto is opgeladen is het wel zo netjes om plaats te maken voor een andere bestuurder. Maar dat “vergeten” automobilisten regelmatig. De gemeente Den Haag overweegt nu om een straftarief in te gaan stellen om onnodig lang parkeren op dergelijke parkeerplaatsen te voorkomen. Als de accu van de auto vol is, zou het tarief op zo’n parkeerplaats omhoog kunnen gaan. Autobezitters denken er dan waarschijnlijk sneller aan om hun auto elders te parkeren. Via een app moet het binnenkort mogelijk zijn om te zien welke laadpaal nog beschikbaar is.

Conclusie

Elektrische auto’s zorgen voor schonere steden, geen geluidsoverlast en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert daarom  ook het inductieladen. Dat betekent dat de elektrische auto in 2,5 uur compleet opgeladen kan worden. Dat is iets trager dan het opladen via een laadpaal. Bij inductieladen wordt geen kabel maar een  elektromagnetisch veld gebruikt. Door de auto op de laadplek te parkeren, laadt hij op. Omdat de kosten nu nog relatief hoog zijn, wordt het systeem pas over een jaar of twee verwacht. Ook moeten een aantal  veiligheidsaspecten nader bekeken worden.