Het fileprobleem in Nederland

Het Nederlandse fileprobleem is voor veel automobilisten ergernis nummer 1 in het verkeer en hoewel de regering al decennialang zoekt naar oplossingen, is er nog geen echte oplossing gevonden. Vooral in en rond de Randstad zijn er nog vrijwel elke dag files. Opgeven komt echter niet voor in het woordenboek van de overheid en er zijn verschillende methoden waarop onze overheid het probleem vandaag de dag uit de wereld wil helpen.

Verdeling_filedruk_2007

Bron: Wikipedia

Het bestaande wegennet uitbreiden

Een van de maatregelen die wordt genomen om het aantal files tegen te gaan is het uitbreiden van het wegennet en het toevoegen van rijstroken aan bestaande wegen. Het lijkt een eenvoudige en effectieve oplossing, maar het verleden heeft meermaals uitgewezen dat extra wegen en rijstroken het fileprobleem niet zomaar oplossen. De hoeveelheid verkeer is simpelweg te groot en er is op de grote knooppunten te weinig ruimte voor extra wegen. Toch blijft het een populaire maatregel die ook tegenwoordig nog regelmatig wordt toegepast.

Het openbaar vervoer

9fdf2bd8b2be5f0f8cd0a4cd68154249-1409030505Het openbaar vervoer kan ook een belangrijke rol spelen om het fileprobleem te verhelpen. Mensen die gebruik maken van het Openbaar Vervoer hoeven immers niet meer met de auto te reizen en dus zal de ruimte op de weg toenemen. De overheid stimuleert projecten die het gebruik van het openbaar vervoer willen bevorderen en hoop daarmee de drukte op de weg te kunnen reduceren. Veel mensen vinden echter dat de overheid te weinig doet om mensen daadwerkelijk naar het openbaar vervoer te lokken, het zou vaak teveel tijd kosten en de prijzen zouden te hoog zijn.

Beter benutten bestaande ruimte

Tot slot denkt de overheid dat de huidige infrastructuur beter kan worden benut om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van het fileprobleem. Zo probeert de overheid met verschillende programma’s voor meer variatie in werktijden te zorgen waardoor minder mensen in de spits de weg op gaan en probeert het mensen met apps op smartphones of tablets te voorzien van een persoonlijk reisadvies waarbij rekening wordt gehouden met files. Zo kan het verkeer gelijkmatiger worden verdeeld over de bestaande wegen en zal het aantal files dus afnemen.

Lezen: Kamerbrief over het vrvolgprogramma Beter Benutten