Kilometerheffing beter voor milieu en aantal files

Ook al is onze regering vooralsnog niet van plan de kilometerheffing in te voeren, het lijkt nog steeds de beste oplossing voor het fileprobleem in Nederland. Bovendien is het alleen maar beter voor ons milieu.

De kilometerheffing is een belasting die betaald moet worden over het aantal kilometers dat automobilisten rijden. Dus hoe meer je rijdt, hoe meer je moet betalen. De kilometerheffing zou dan in plaats van motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting komen (pbm).

Voordelen voor mens en milieu

Diverse partijen, waaronder het Planbureau van de Leefomgeving en Milieudefensie, hebben al diverse keren laten zien dat het invoeren van de kilometerheffing voordelen heeft voor iedereen: de automobilisten, het milieu en de overheid.

Om files te reduceren hoeft de overheid geen miljarden meer te steken in de aanleg van asfalt. De filedruk zal afnemen omdat men meer zal gaan letten op de kilometers die men rijdt. Minder asfalt en minder auto’s op de weg betekent minder CO2 uitstoot. Goed voor de mens en het milieu. Als automobilist betaal je dus enkel voor de kilometers die je rijdt. Als particulier betaal je ook geen bpm en motorrijtuigenbelasting meer, alleen je kilometers. Direct merkbaar in de portemonnee dus.

kmh

Zien onze snelwegen er straks zo uit?

Zien onze snelwegen er straks zo uit?

Lange baan

In Den Haag is de politiek al jaren bezig met het plan voor kilometerheffing, maar telkens wordt het weer op de lange baan geschoven. In 2012 heeft premier Rutte aangekondigd dat met de vorming van het nieuwe Kabinet geen kilometerheffing zal worden ingevoerd. Redenen hiervoor zouden zijn de investeringen in nieuw asfalt en de lage economische groei.

Doordat de heffing direct gekoppeld is aan gebruik, zal iedereen zich waarschijnlijk eerder direct bewust worden van het gebruik van de auto. Gebruiken is betalen. Wie weet komen alternatieven als de fiets en de trein dan ook eerder weer aan bod. Men zal minder het asfalt gaan gebruiken, dus aanleg van nieuwe wegen zou niet nodig zijn en de filedruk zal verlagen. Op dit moment is het niet bekend of en wanneer er weer naar de plannen voor de invoering van de kilometerheffing gekeken zal worden door politiek Den Haag.